Czym są towary niebezpieczne?.

Aby przewozić towary niebezpieczne ADR, warto najpierw dowiedzieć się czym one faktycznie są i dlaczego wymagają specjalnego traktowania w czasie transportu.

Towary niebezpieczne – które przedmioty czy materiały można za nie uznać?

Umowa międzynarodowa ADR określa towary niebezpieczne jako materiały i przedmioty, których przewóz jest dopuszczalny tylko na podstawie warunków określonych w ADR. To jednak oczywiście nie wszystko. Towary niebezpieczne to materiały i przedmioty, które z uwagi na to, że stwarzają zagrożenie dla ludzi i środowiska mogą być przewożone jedynie w danych warunkach. Towary tego typu posiadają określone właściwości, które doprowadzić mogą do nagłego i niebezpiecznego zdarzenia. Mowa w tym przypadku o pożarze, zatruciu środowiska czy śmierci ludzi. Są to sytuacje groźne zarówno dla ludzi, jak i zwierząt czy całego środowiska naturalnego.

Numery UN – czym są?

Za uznanie materiału czy przedmiotu za niebezpieczny odpowiedzialne są odpowiednie, wyspecjalizowane jednostki. To właśnie one na podstawie obowiązujących kryteriów przypisują lub nie danemu przedmiotowi czy towarowi odpowiedni numer UN. Ponadto każda substancja uznana za niebezpieczną powinna posiadać także swoją kartę charakterystyki. W sekcji 14 takiej karty znajdują się wszystkie informacje na temat transportu. To właśnie tam znajduje się właściwy w danym przypadku numer UN. Dla uczestnika ruchu drogowego, a więc przewoźnika, nadawcy czy odbiorcy, towary niebezpieczne są tylko te, które przypisane mają czterocyfrowy numer UN. Numer ten obowiązkowo należy podać w czasie zlecenia transportowego bądź trzeba o niego poprosić zlecającego. Bez tego typu numer nie można w praktyce przygotować bezpiecznego transportu. To bowiem numer określa dokładne dane odnoście niebezpiecznego towaru. Eksperci są zdania, że przewoźnik, który nie otrzymał numeru UN towaru nie powinien w ogóle podejmować się transportu ryzykownego materiału czy przedmiotu. Z kolei nadawca, o ile chce być uznawany za kompetentnego i godnego zaufania partnera, powinien posiadać przynajmniej podstawową wiedzę na temat nadawanych przez niego do przewozu towarów, zwłaszcza jeśli są to towary uznawane powszechnie za niebezpieczne.


Potrzebujesz pomocy z zakresu prawa transportowego?

Sprawdź: www.kpmm.pl