Jak długo firmy transportowe czekają na płatności?

Temat płatności za realizowane usługi transportowe jest bardzo trudny nie tylko dla polskich przewoźników, ale również dla przedsiębiorców z tej branży na całym świecie. Jak długo trzeba czekać na opłacenie faktury w poszczególnych krajach?

Polska na tle krajów europejskich

Według badań przeprowadzonych w 2017 roku przez Global Business Monitor, polscy przedsiębiorcy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw czekają na opłacenie wystawionych faktur 29 dni. Wydawać by się mogło, że nie jest to długi czas, jednak należy wziąć pod uwagę, że często zdarza się, iż faktury nie są opłacane w terminie. W lepszej sytuacji są przedsiębiorcy z tego samego sektora na rynku niemieckim, bowiem czekają oni na płatności najkrócej ze wszystkich badanych krajów europejskich – tylko 26 dni. Na kolejnych miejscach uplasowały się Czechy i Holandia z wynikiem 30 dni. W najgorszej sytuacji wydaje się być Francja, w której na płatność przedsiębiorcy czekać muszą aż 45 dni.

Problemy nie tylko w Europie

Czas oczekiwania na płatność w krajach azjatyckich nie jest wcale krótszy. W Chinach i Singapurze średni czas oczekiwania wynosi 30 dni, a często bywa tak, że należności nie są opłacane w terminie. W praktyce znaczna część przedsiębiorców otrzymuje wynagrodzenie po nawet 60 dniach.

W najlepszej sytuacji są Stany Zjednoczone. Przedsiębiorcy z tego kraju na płatność czekają jedynie 24 dni. Tak imponującym wynikiem nie może się jednak pochwalić Kanada. Badania wskazują, że płatności spływają średnio po 38 dniach.

Badania a rzeczywistość

Powyższe dane pochodzą z badania przeprowadzonego przez Global Business Monitor w 2017 roku. Jednak jak wiele wspólnego mają z rzeczywistością? Patrząc jedynie na przykład polskich przedsiębiorców, niejednokrotnie okazuje się, że termin 29 dni jest nierealny. Grono firm spedycyjnych, z którymi współpracują przewoźnicy, ustala termin płatności za usługę transportową na nawet 60 dni liczone od dania dostarczenia dokumentów do zleceniodawcy. Sytuacja taka dotyczy nie tylko transportu krajowego, ale również międzynarodowego. Problemem jest również ściągalność należności. Wiele firm nie opłaca faktur w terminie, nawet tak długim, przez co przewoźnicy odnotowują wpływy niekiedy nawet dopiero po 6 miesiącach od wykonanej usługi.