Zmiany w systemie monitorowania przewozu towarów już od 1 października 2018 r.

System monitorowania przewozu wprowadzono na podstawie ustawy z 2017 roku o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów. W czerwcu tego roku uchwalono jednak nową uchwałę, która zacznie obowiązywać już 1 października tego roku.

Postanowienia nowej uchwały

Podstawową zmianą nowej uchwały jest wprowadzenie obowiązku wyposażenia środka transportu w urządzenie, które przekazuje dane geolokalizacyjne. Może być to smartfon czy tablet, na których znajdzie się odpowiednie oprogramowanie udostępnione przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, które monitoruje trasę przewozu towaru. Aplikacją tą jest SENT GEO. System zbiera dane takie jak współrzędne geograficzne danego środka transportu, jego prędkość, aktualną datę i godzinę, azymut środka transportu czy numer lokalizatora.

Przewoźnik i jego obowiązki

Przewoźnik w czasie trasy przewozu towaru objętego zgłoszeniem ma obowiązek zapewnić przekazywanie aktualnych danych geolokalizacyjnych danego środka transportu. W przeciwnym razie może zostać nałożona na niego kara pieniężna w wysokości 10 tysięcy złotych. Dodatkowo przewoźnik w czasie zgłaszania przewozu musi wpisać numer lokalizatora czy numer zewnętrznego systemu lokalizacyjnego.

Obowiązki kierowcy

Jeśli dany środek transportu posiada lokalizator, jego kierowca ma obowiązek włączyć urządzenie i to jeszcze przed rozpoczęciem przewozu towaru w Polsce lub w momencie wyjazdu z kraju. Zobowiązany jest również do wyłączenia lokalizatora po doręczeniu towaru czy w momencie wyjazdu z Polski.

Gdy lokalizator nie jest sprawny

Jeśli lokalizator czy zewnętrzny system lokalizacji jest niesprawny przez minimum godzinę, kierowca musi zatrzymać się na najbliższym parkingu czy zatoce postojowej. W przeciwnym wypadku grozi mu kara pieniężna w wysokości do 500 do 7500 złotych. Dalszy przewóz może być kontynuowany po przywróceniu sprawności lokalizatora, przeładunku towaru na środek transportu, który posiada sprawny lokalizator czy po wyposażeniu danego środka transportu w nowy lokalizator.

Okres przejściowy

Do przewozu towarów, które rozpoczęły się się i nie zakończyły przed dniem 1 października tego roku stosowane są przepisy obowiązujące w chwili rozpoczęcia przewozu.