Rejestr KREPTD uruchomiony
Aktualności

Rejestr KREPTD uruchomiony

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, dnia 30.11.2017 uruchomiono Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego (KREPTD) – co warto o nim wiedzieć i jakie informacje będzie zawierał? Sprawdź!

Główne założenia rejestru

Założeniem KREPTD jest uzyskanie kompletnej, dokładnej, a przede wszystkim aktualnej bazy danych, obejmującej przedsiębiorców transportu drogowego. Prowadzony w wersji elektronicznej rejestr ma umożliwiać sprawną wymianę danych między wszystkimi krajami Wspólnoty Europejskiej w ramach jednolitego systemu europejskiego: European Register of Road Transport Undertakings (ERRU). Istnienie takiego rejestru jest obowiązkiem państw członkowskich, wynikającym z art. 16 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009.

Informacje, jakie znajdują się w rejestrze

W rejestrze KREPTD znajdują się informacje, które podzielić można według trzech podstawowych kategorii:

  • informacje o przedsiębiorcach, posiadających zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego,
  • informacje o poważnych naruszeniach,
  • informacje o osobach, które zostały uznane za niezdolne do kierowania operacjami transportowymi, do czasu kiedy odzyskają one dobrą reputację.

Jeżeli chodzi o najważniejszy aspekt rejestru, to jest nim z pewnością prowadzenie ewidencji poważnych naruszeń – całą listę takich naruszeń można znaleźć w załączniku numer IV do rozporządzenia 1071/2009. Wśród najważniejszych nieprawidłowości znajdziemy m.in.:

  • całkowity brak tachografu lub też ogranicznika prędkości,
  • korzystanie z nielegalnego urządzenia, mogącego zmieniać zapisy w tachografie czy ograniczniku prędkości,
  • posługiwanie się przez kierowcę sfałszowaną kartą kierowcy oraz taką, której nie jest posiadaczem lub która została przez niego nabyta na podstawie niezgodnych z prawdą oświadczeń i sfałszowanych dokumentów.

Czy służby kontrolne dzięki utworzeniu nowego rejestru otrzymają funkcjonalne narzędzie, które pozwoli im na skuteczną walkę z nieuczciwymi firmami, jak i szarą strefą? Trudno na razie wyrokować w tej sprawie, najbliższe miesiące, a nawet lata pokażą, czy rejestr faktycznie zdaje swój egzamin – na razie trzeba mieć nadzieję, że rzeczywiście usprawni on walkę z nieuczciwą konkurencją.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *